piątek, 15 stycznia 2016

Napisane dla Allegro

Terapia dysleksji poprzez zabawę ‒ jak pracować z dzieckiem w domu?

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi, wiąże się ze specyfiką percepcyjno-motorycznego i poznawczego funkcjonowania dotkniętych nią dzieci. Dokładne przyczyny dysleksji nie są znane.
Problemy z nauką dzieci dotkniętych dysleksją nie są zależne od chęci ani zbyt małego zaangażowania w proces zdobywania wiedzy. Ich specyficzne trudności w uczeniu się wynikają z uwarunkowań wewnętrznych – opanowanie materiału dydaktycznego zajmuje im więcej czasu i pochłania więcej wysiłku niż innym uczącym się, a efekty pracy dyslektyków często nie są zadowalające.

Pierwsze zmagania z dysleksją

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o dysleksji może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. Jednak już na etapie przedszkolnym można i powinno się prowadzić zajęcia profilaktyczne, wspomagające rozwój dzieci zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Duże znaczenie na tym polu ma indywidualna praca w domu oraz takie dobranie wspólnych zabaw czy sposobów spędzania czasu, aby dziecko oprócz przyjemności czerpało z nich również korzyści. Doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju gry oparte na zapamiętywaniu i ćwiczące koncentrację. Dobrze jest z maluszkiem układać puzzle, grać w memo czy skojarzenia. Należy jednak pamiętać, by dziecko dobrze się przy tym bawiło, a nie czuło jak na terapii czy przymusowym treningu.

Czytaj dalej na Allegro...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz