czwartek, 30 marca 2017

„Skacząca piłka” — wierszyk przygotowujący do [r]Poniższy wierszyk z książki Ewy Małgorzaty Skorek 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych można wykorzystać do ćwiczeń usprawniających narządy mowy. Wielokrotne powtarzanie sylaby [la] usprawnia czubek języka i jego prawidłowy ruch w pionie. Utrwala ponadto prawidłową artykulację głosek [l] i [a] oraz przygotowuje do wymowy trudniejszej głoski [r]. Wierszyk Skacząca piłka to także ćwiczenie utrwalające nawyk mówienia na wydechu i kształtujące słuch mowny.