niedziela, 26 lutego 2017

Dźwięki otoczenia - wierszyk logopedycznyWiersz jest doskonałym materiałem terapeutycznym, nadającym się do zabaw i ćwiczeń ortofonicznych z dziećmi. Ćwiczenie z tekstem rymowanym i o równym rytmie wspiera:

  • kształcenie wrażliwości słuchowej,
  • opanowanie prawidłowej linii melodycznej języka (akcent, tempo, intonacja),
  • ćwiczenia pamięci, koncentracji i uwagi,
  • rozwój zasobu słownictwa,
  • rozwój wyobraźni dziecka.
Wierszyk do ćwiczeń logopedycznych Jedzie pociąg ponadto:
  • utrwala prawidłową artykulację poszczególnych głosek,
  • doskonali sprawność narządów mowy,
  • usprawnia funkcjonowanie aparatu oddechowego.